Samenlevingscontract en vinger aan de pols


Hebt u met uw partner een samenlevingscontract? Zijn er sinds de ondertekening omstandigheden gewijzigd die voor dit contract van belang zijn? Laat het contract dan aanpassen. Dit kan veel tijdrovende narigheid schelen wanneer het met de relatie misloopt. Hebt u geen samenlevingscontract (ingeval u niet gehuwd bent), dan is het de hoogste tijd dit te laten opstellen. Vanzelfsprekend staat ons kantoor graag voor u klaar.

Nieuwe keuken

Wanneer u met uw partner een koopwoning hebt (over huurwoningen een andere keer), zal in uw samenlevingscontract meestal opgenomen zijn dat u de hypotheek en onderhoud samen betaalt: allebei de helft. De situatie kan anders zijn bij bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken, wanneer de een meer geld te besteden heeft dan de ander.


Lees Meer

Vruchtgebruik van een erfenis met bv


Wanneer u via een testament het vruchtgebruik verkrijgt van een erfenis met daarin een bv, kunt u verzeild raken in een conflictueuze situatie met de zogeheten blooteigenaren van de bv. ‘Blooteigenaar’ is de term voor de eigenaar van de bv waarvan u het vruchtgebruik verkrijgt.

Toestemming

In een dergelijk testament wordt meestal bepaald dat de vruchtgebruiker het stemrecht op de aandelen heeft. Afgelopen jaar kwam een kwestie met een dergelijk testament voor de rechter. In het testament was daarnaast bepaald dat goederen in de bv – behalve goederen bestemd voor de verkoop – alleen mochten worden verkocht met toestemming van de blooteigenaren.


Lees Meer

Btw-aftrek bij aankoop villa als kantoorpand


Een goede notaris is zijn geld waard. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een koopovereenkomst en een leveringsakte wanneer u via uw BV een villa als kantoorpand aankoopt. U hebt dan recht op btw-aftrek, mits u kunt aantonen dat u de villa hebt aangekocht om te gebruiken als kantoorpand. Het is van belang dat goed in de koopovereenkomst en leveringsakte vast te leggen. Ons kantoor staat u uiteraard graag met raad en daad terzijde wanneer u een dergelijke aankoop overweegt.

Naheffingsaanslag

Belastinginspecteurs zijn er als de kippen bij als zij mogelijkheden zien een naheffingsaanslag op te leggen. Zij zien er dus scherp op toe dat u voldoet aan de eisen van btw-ondernemerschap en kijken zeer kritisch naar het daadwerkelijke gebruik van een villa die u als kantoorpand aankoopt. Onlangs bracht een belastinginspecteur een dergelijke zaak voor de rechtbank, omdat de inspecteur in kwestie van mening was dat er veel tijd verstreek tussen aankoop en exploitatie van een villa.


Lees Meer

Kwalitatieve verplichting of kettingbeding


In overeenkomsten waarin is vastgelegd dat een onroerende zaak wordt overgedragen aan een derde, kan aan de verkoper of koper van die onroerende zaak een bepaalde verplichting worden opgelegd, waarvan het de bedoeling is dat deze bij doorverkoop overgaat op de nieuwe eigenaar.

Dulden of nalaten

Dat kan ten eerste in de vorm van een kwalitatieve verplichting: iets dulden of nalaten. Een dergelijke verplichting moet notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Is hieraan voldaan, dan gaat een kwalitatieve verplichting automatisch over op een nieuwe eigenaar.


Lees Meer

Impact van het nieuwe trouwen


De regels voor trouwen in gemeenschap van goederen veranderen. Het verschil is dat de gemeenschap slechts het vermogen betreft dat u tijdens uw huwelijk opbouwt. Wat u inbrengt op het moment dat u het jawoord uitspreekt zowel vermogen als schuld blijft van u. Mocht u dat anders willen regelen, dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden: ons kantoor staat uiteraard voor u klaar.

Erfenissen, schenkingen

In de nieuwe situatie behoren ook erfenissen en schenkingen aan u of aan uw partner niet tot de gemeenschap. Een erflater of schenker hoeft dit dus niet meer via een uitsluitingsclausule te regelen. Een insluitingsclausule kan wel (mits niet strijdig met de huwelijkse voorwaarden): daarin wordt bepaald dat een schenking of erfenis aan beide echtgenoten ten goede komt.


Lees Meer