Vruchtgebruik van een erfenis met bv


Wanneer u via een testament het vruchtgebruik verkrijgt van een erfenis met daarin een bv, kunt u verzeild raken in een conflictueuze situatie met de zogeheten blooteigenaren van de bv. ‘Blooteigenaar’ is de term voor de eigenaar van de bv waarvan u het vruchtgebruik verkrijgt.

Toestemming

In een dergelijk testament wordt meestal bepaald dat de vruchtgebruiker het stemrecht op de aandelen heeft. Afgelopen jaar kwam een kwestie met een dergelijk testament voor de rechter. In het testament was daarnaast bepaald dat goederen in de bv – behalve goederen bestemd voor de verkoop – alleen mochten worden verkocht met toestemming van de blooteigenaren.


Lees Meer

Btw-aftrek bij aankoop villa als kantoorpand


Een goede notaris is zijn geld waard. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een koopovereenkomst en een leveringsakte wanneer u via uw BV een villa als kantoorpand aankoopt. U hebt dan recht op btw-aftrek, mits u kunt aantonen dat u de villa hebt aangekocht om te gebruiken als kantoorpand. Het is van belang dat goed in de koopovereenkomst en leveringsakte vast te leggen. Ons kantoor staat u uiteraard graag met raad en daad terzijde wanneer u een dergelijke aankoop overweegt.

Naheffingsaanslag

Belastinginspecteurs zijn er als de kippen bij als zij mogelijkheden zien een naheffingsaanslag op te leggen. Zij zien er dus scherp op toe dat u voldoet aan de eisen van btw-ondernemerschap en kijken zeer kritisch naar het daadwerkelijke gebruik van een villa die u als kantoorpand aankoopt. Onlangs bracht een belastinginspecteur een dergelijke zaak voor de rechtbank, omdat de inspecteur in kwestie van mening was dat er veel tijd verstreek tussen aankoop en exploitatie van een villa.


Lees Meer

Kwalitatieve verplichting of kettingbeding


In overeenkomsten waarin is vastgelegd dat een onroerende zaak wordt overgedragen aan een derde, kan aan de verkoper of koper van die onroerende zaak een bepaalde verplichting worden opgelegd, waarvan het de bedoeling is dat deze bij doorverkoop overgaat op de nieuwe eigenaar.

Dulden of nalaten

Dat kan ten eerste in de vorm van een kwalitatieve verplichting: iets dulden of nalaten. Een dergelijke verplichting moet notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Is hieraan voldaan, dan gaat een kwalitatieve verplichting automatisch over op een nieuwe eigenaar.


Lees Meer

Impact van het nieuwe trouwen


De regels voor trouwen in gemeenschap van goederen veranderen. Het verschil is dat de gemeenschap slechts het vermogen betreft dat u tijdens uw huwelijk opbouwt. Wat u inbrengt op het moment dat u het jawoord uitspreekt zowel vermogen als schuld blijft van u. Mocht u dat anders willen regelen, dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden: ons kantoor staat uiteraard voor u klaar.

Erfenissen, schenkingen

In de nieuwe situatie behoren ook erfenissen en schenkingen aan u of aan uw partner niet tot de gemeenschap. Een erflater of schenker hoeft dit dus niet meer via een uitsluitingsclausule te regelen. Een insluitingsclausule kan wel (mits niet strijdig met de huwelijkse voorwaarden): daarin wordt bepaald dat een schenking of erfenis aan beide echtgenoten ten goede komt.


Lees Meer

Overdracht familiebedrijf kan fors duurder uitpakken


Het overdragen van familiebedrijven aan een volgende generatie kan binnenkort in een aantal gevallen ruim elf keer duurder uitvallen. Dit is het gevolg van een beoogde wetswijziging door staatssecretaris Wiebes van Financiën. Ons kantoor overlegt graag met u hoe hiermee om te gaan.

BOR

Het gaat hier om de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die bedoeld is om het voortzetten van familiebedrijven te faciliteren door gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van erf- of schenkbelasting. Afgelopen voorjaar bepaalde de Hoge Raad dat deze regeling ook van kracht is bij het schenken of nalaten van aandelenbelangen van minder dan 5% in ondernemingen die met het familiebedrijf verbonden zijn.


Lees Meer