Bescherming tegen onverwachte schulden in erfenis


Ons kantoor heeft u onlangs bericht over de risico’s van een erfenis. Wanneer u een erfenis aanvaardt, erft u niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. Een vervelende kwestie, wanneer de schulden de waarde van de bezittingen blijken te overtreffen. Maar de Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen, die u tegen onverwachte schuld(en) beschermt.

Privévermogen

Deze bescherming geldt alleen wanneer aantoonbaar is dat u van deze schuld niet op de hoogte kon zijn. U hebt dan drie maanden de tijd de rechter te vragen of u de erfenis alsnog beneficiair kunt aanvaarden: dat houdt in dat de schuld niet ten laste kan komen van uw privévermogen.


Lees Meer

Uw opvolging regelen


De manier waarop u uw opvolging kunt regelen, wordt bepaald door de rechtsvorm van uw onderneming: met of zonder rechtspersoonlijkheid. Eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Een BV is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Overgaan van ‘zonder’ naar ‘met’ kan opvolging vergemakkelijken en fiscaal gunstiger uitpakken. Wij zoeken graag voor u uit wat voor u de beste keuze is.

Continuïteit

Voorbereiding van opvolging in een eenmanszaak gebeurt meestal door met de opvolger een vennootschap onder firma aan te gaan (een maatschap kan ook). Een vof kan vervolgens als commanditaire vennootschap worden voortgezet: u wordt stille (commanditaire) vennoot en uw opvolger beherend vennoot. Om continuïteit te waarborgen na het overlijden van u of een van de partners moeten in de oprichtingsakte van de vof (of in het maatschapscontract) speciale clausules worden opgenomen.


Lees Meer

Hoe laat u uw kleinkinderen erven?


Kinderen die nog niet zo lang met hun studie bezig zijn of daarmee nog moeten beginnen, gaan een toekomst tegemoet met in financieel opzicht leeuwen en beren op de weg. Tenzij ze rijke en vrijgevige ouders hebben, bouwen ze een studieschuld op. Willen ze een huis kopen: vanaf 2018 worden kosten koper en verbouwingen niet meer meegefinancierd door banken.

Notarieel vastgelegd

Hebt u minderjarige kleinkinderen en hebben uw kinderen hun zaken financieel redelijk voor elkaar, dan zou u ervoor kunnen kiezen uw kleinkinderen te laten profiteren van uw erfenis. Dit kan alleen via een notarieel vastgelegd testament. Wij staan natuurlijk voor u klaar.


Lees Meer

Aankoop vervuilde grond: voorkom de strop


Wanneer u een onroerende zaak aankoopt, bent u wellicht geneigd gebruik te maken van standaardcontracten. Dit is geen wilde veronderstelling, want het gebeurt vaak. Het is meestal niet verstandig standaardcontracten te gebruiken. Raadpleeg uw notaris.

‘Normaal gebruik’

Zo is er een geval bekend van een verkopende partij die een bedrijfspand plus braakliggend terrein verkocht. Het was op dat moment niet bekend dat het braakliggende terrein vervuild was. Er werd gebruik gemaakt van een standaardcontract, waarin is opgenomen dat de koper de onroerende zaak ‘normaal’ kan gebruiken.


Lees Meer

Erfenis niet zonder risico


Een erfenis krijgen is niet altijd plezierig. Sterker nog: als u niet oplet, kan een erfenis u een financiële strop opleveren. Als u mogelijk erfgenaam bent, is overleg met uw notaris een verstandige zaak. Alvast één opmerking: beneficiair aanvaarden is vaak een goed idee.

Dure spullen

Zoals gesteld, kan een erfenis een financiële valkuil zijn. Dit is het geval wanneer de nalatenschap een negatief saldo heeft en u de erfenis zuiver hebt aanvaard. Voor de wet staat dit al onomkeerbaar vast wanneer u zich als erfgenaam gedraagt. Bijvoorbeeld als u alvast wat spullen uit de inboedel van de overledene meeneemt. Dit worden dure spullen als vervolgens blijkt dat de nalatenschap meer schulden dan bezittingen omvat. U bent namelijk ook erfgenaam van de schulden en persoonlijk aansprakelijk voor het voldoen ervan.


Lees Meer