Uitbouw? Overleg met uw buren


Een bedrijf aan huis beginnen kan een goede reden zijn voor een uitbouw aan uw woning. Wanneer u daarvoor een bouwvergunning nodig hebt, let de gemeente bij het verstrekken daarvan niet altijd op onrechtmatige hinder voor uw buren. Tijdig overleg met uw buren uiteraard niet een dag voor de werkzaamheden beginnen is dan ook altijd verstandig.

Elegant

Natuurlijk kunnen uw buren in de plaatselijke huis-aan-huiskrant kennis nemen van uw plannen, want de gemeente is verplicht vergunningaanvragen en bouwvergunningen te publiceren in een voor iedereen beschikbaar medium. Vanzelfsprekend is het niet elegant wanneer uw buren uw plannen uit de krant moeten vernemen. Sterker nog: dit wekt ergernis.


Lees Meer

Wie betaalt de uitvaart?


Een uitvaart is geen gezellig onderwerp en de vraag wie de rekening ervan betaalt al evenmin. Gelukkig is er tamelijk duidelijke regelgeving en natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met meer informatie. Hoe dan ook: in eerste instantie is de opdrachtgever aansprakelijk en de uitvaartonderneming zal de factuur daarom aan hem/haar richten. Of de opdrachtgever erfgenaam is, maakt niet uit. Is de opdrachtgever geen erfgenaam, dan zal deze de zaken in de meeste gevallen kunnen regelen met de nabestaanden, maar afspraken maken is het devies.

Nalatenschap

Meestal is de opdrachtgever een nabestaande, of zijn meer nabestaanden samen opdrachtgever. U kunt dan de kosten verhalen op de nalatenschap. Is deze niet toereikend, dan komt het resterende bedrag voor rekening van de opdrachtgever(s).


Lees Meer

Terhandstelling voorwaarden bij verkoop BV


Wanneer u uw BV wilt verkopen, zijn er veel zaken om rekening mee te houden. Ons kantoor staat u hierbij uiteraard graag terzijde, zowel bij het in de gaten houden van de grote lijnen als bij aandacht voor details. Fouten kunnen grote gevolgen hebben.

Bezorging

U bent bijvoorbeeld verplicht ervoor te zorgen dat de koper de algemene voorwaarden van de verkoopovereenkomst (met daarin onder andere leveringstermijnen, prijzen, betaalwijze) tijdig in handen krijgt. Dit kunt u niet per ‘gewone’ post doen. Hoe betrouwbaar dit instrument ook is, het valt niet uit te sluiten dat er bij de bezorging iets misgaat. U kunt dan niet aantonen dat de koper een en ander ontvangen heeft. De koper kan vervolgens stellen dat de algemene voorwaarden geen deel uitmaken van de koopovereenkomst. Met alle eventuele gevolgen van dien.


Lees Meer

Nog eens bomen over bomen


We hebben het er eerder met u over gehad: bomen die te dicht bij de erfgrens met uw buren staan. Het Burgerlijk Wetboek schrijft twee meter afstand voor en er zijn gemeenten die een kleinere afstand toestaan. Maar stel dat uw buren de voorschriften zijn nagekomen, terwijl hun bomen uw tuin voor een deel van de dag in de schaduw zetten?

Datum van aanplant

Direct na het planten van de bomen zal dit niet het geval zijn, maar na verloop van jaren kunt u hinder gaan ondervinden. U kunt dan naar de rechter stappen. Wanneer de bomen er langer dan twintig jaar staan, zou u te laat zijn. Maar de rechter kijkt niet naar de datum van aanplant, maar naar de tijd waarin de bomen overlast gingen veroorzaken.


Lees Meer

Vertegenwoordiging BV na overlijden ondernemer


Wie vertegenwoordigt een BV na het overlijden van een ondernemer tot wie de BV behoorde? Wanneer dit niet goed geregeld is, kan het leiden tot een netelige situatie, met financiële risico’s. Ons kantoor weet hier natuurlijk alles van: we gaan graag met u om de tafel.

Betalingen

Wanneer na het overlijden van een ondernemer bijvoorbeeld de weduwe het bedrijf wil voortzetten, kan het ervan komen dat zij namens de BV verplichtingen aangaat en betalingen doet. Wanneer later blijkt dat zij tot deze handelingen niet bevoegd was, is er een probleem. Dit soort kwesties doet zich met enige regelmaat voor (tijdig overleg met ons kantoor biedt soelaas). Centrale vraag is dan of de BV de handelingen heeft bekrachtigd, waardoor deze alsnog rechtmatig zijn.


Lees Meer