Tegenwind bij verhuur via Airbnb


Wanneer u op een voor toeristen populaire locatie woont, kunt u een aardig bedrag bijverdienen door uw woonruimte voor korte perioden te verhuren via Airbnb. Dit klinkt makkelijker dan het is: het kan u op tegenwind vanuit diverse richtingen komen te staan.

Spaak in het wiel

De gemeente kan bijvoorbeeld een vergunning verplicht stellen, uw buren kunnen lastig worden en bezwaar maken en de hypotheekrechthebbende bank kan verhuur zelfs verbieden. Wanneer u een appartement bewoont en er sprake is van een Vereniging van Eigenaren, kan deze een spaak in het wiel steken.


Lees Meer

BV kan doorzichtige vermomming zijn


Het hebben van een BV biedt voor- en nadelen. Ons kantoor staat voor u klaar uw situatie onder de loep te nemen en u te adviseren met betrekking tot deze en andere rechtsvorm(en). Inzake de rechtsvorm BV zijn in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) waarin de VAR is afgeschaft en modelovereenkomsten zijn ingevoerd misverstanden ontstaan.

Plaksnor

Wanneer u als zzp’er denkt dat u door middel van een BV een dienstverband met een opdrachtgever ‘juridisch onmogelijk’ maakt, kunt u de plank flink misslaan. Het uitgangspunt zal zijn dat de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met een BV en niet met een zzp’er. Maar wanneer uw BV maar één opdrachtgever heeft, wordt de BV een te doorzichtige vermomming, een plaksnor die voor de rechter scheefzakt.


Lees Meer

Geld en onbekwame erfgenamen


Wanneer u de berichten van ons kantoor regelmatig leest, weet u dat u in uw testament meer zaken kunt regelen dan u wellicht dacht. Hebt u zorgen over de manier waarop een bijvoorbeeld door verslaving onbekwame meerderjarige erfgenaam uw geld besteedt, of gelijksoortige zorgen over een minderjarig kind? Dat is niet nodig. In uw testament kunt u een bewindvoerder benoemen.

Levenslang

De bewindvoerder beheert voor uw erfgenaam of erfgenamen het geërfde bedrag. De duur van het bewind bepaalt u. In geval van een minderjarig kind kunt u een leeftijd instellen. Die hoeft niet samen te vallen met de datum waarop het kind meerderjarig wordt. Wanneer u denkt dat een erfgenaam nooit met geld zal kunnen omgaan, is een levenslang bewind een optie.


Lees Meer

Kwijtschelding griffierechten rechtspersonen


Griffierecht is het bedrag dat u moet betalen aan het secretariaat van de rechtbank (de griffie) als u een civiele of bestuursrechtelijke procedure wilt beginnen. Wanneer u als inwoner van Nederland aantoonbaar geen geld hebt om griffierecht te betalen, dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding ervan. Ook rechtspersonen als bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen voor kwijtschelding van griffierecht in aanmerking komen wanneer zij in financiële problemen verkeren.

Negatief vermogen

Dat rechtspersonen ook in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht, is niet algemeen bekend. Dit feit kwam onlangs weer in de publiciteit door een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Er werd een zaak aangespannen door een BV, een verliesgevende holding met een langdurig negatief eigen vermogen en zonder andere middelen. Het hof schold de BV het griffierecht kwijt.


Lees Meer

Fiscale voordelen voor uw nabestaanden


Het is om diverse redenen belangrijk een testament te hebben, maar veel mensen vinden het geen prettig onderwerp om zich in te verdiepen. Enerzijds is dat begrijpelijk het is onplezierig na te denken over het feit dat u ooit komt te overlijden anderzijds is het onverstandig de boel op z’n beloop te laten. De zaken goed regelen kan uw nabestaanden voordeel opleveren, onder andere fiscaal.

Verzorgingstehuis

Wanneer u gehuwd bent en kinderen hebt, worden bij uw overlijden alle goederen toebedeeld aan uw partner en krijgen de kinderen ter grootte van hun kindsdeel een vordering in geld op uw partner. Volgens de wet kunnen kinderen dit opeisen in bepaalde omstandigheden. In uw testament kunt u op laten nemen dat kinderen hun deel ook kunnen opeisen wanneer uw partner in een verzorgingstehuis wordt opgenomen. Dit kan voordelig uitvallen voor de eigen bijdrage die uw partner moet betalen op grond van de Wet langdurige zorg.


Lees Meer