Kwalitatieve verplichting of kettingbeding


In overeenkomsten waarin is vastgelegd dat een onroerende zaak wordt overgedragen aan een derde, kan aan de verkoper of koper van die onroerende zaak een bepaalde verplichting worden opgelegd, waarvan het de bedoeling is dat deze bij doorverkoop overgaat op de nieuwe eigenaar.

Dulden of nalaten

Dat kan ten eerste in de vorm van een kwalitatieve verplichting: iets dulden of nalaten. Een dergelijke verplichting moet notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Is hieraan voldaan, dan gaat een kwalitatieve verplichting automatisch over op een nieuwe eigenaar.


Lees Meer

Overdracht familiebedrijf kan fors duurder uitpakken


Het overdragen van familiebedrijven aan een volgende generatie kan binnenkort in een aantal gevallen ruim elf keer duurder uitvallen. Dit is het gevolg van een beoogde wetswijziging door staatssecretaris Wiebes van Financiën. Ons kantoor overlegt graag met u hoe hiermee om te gaan.

BOR

Het gaat hier om de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die bedoeld is om het voortzetten van familiebedrijven te faciliteren door gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van erf- of schenkbelasting. Afgelopen voorjaar bepaalde de Hoge Raad dat deze regeling ook van kracht is bij het schenken of nalaten van aandelenbelangen van minder dan 5% in ondernemingen die met het familiebedrijf verbonden zijn.


Lees Meer

BV kan doorzichtige vermomming zijn


Het hebben van een BV biedt voor- en nadelen. Ons kantoor staat voor u klaar uw situatie onder de loep te nemen en u te adviseren met betrekking tot deze en andere rechtsvorm(en). Inzake de rechtsvorm BV zijn in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) waarin de VAR is afgeschaft en modelovereenkomsten zijn ingevoerd misverstanden ontstaan.

Plaksnor

Wanneer u als zzp’er denkt dat u door middel van een BV een dienstverband met een opdrachtgever ‘juridisch onmogelijk’ maakt, kunt u de plank flink misslaan. Het uitgangspunt zal zijn dat de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met een BV en niet met een zzp’er. Maar wanneer uw BV maar één opdrachtgever heeft, wordt de BV een te doorzichtige vermomming, een plaksnor die voor de rechter scheefzakt.


Lees Meer

Kwijtschelding griffierechten rechtspersonen


Griffierecht is het bedrag dat u moet betalen aan het secretariaat van de rechtbank (de griffie) als u een civiele of bestuursrechtelijke procedure wilt beginnen. Wanneer u als inwoner van Nederland aantoonbaar geen geld hebt om griffierecht te betalen, dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding ervan. Ook rechtspersonen als bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen voor kwijtschelding van griffierecht in aanmerking komen wanneer zij in financiële problemen verkeren.

Negatief vermogen

Dat rechtspersonen ook in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht, is niet algemeen bekend. Dit feit kwam onlangs weer in de publiciteit door een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Er werd een zaak aangespannen door een BV, een verliesgevende holding met een langdurig negatief eigen vermogen en zonder andere middelen. Het hof schold de BV het griffierecht kwijt.


Lees Meer

Uitbouw? Overleg met uw buren


Een bedrijf aan huis beginnen kan een goede reden zijn voor een uitbouw aan uw woning. Wanneer u daarvoor een bouwvergunning nodig hebt, let de gemeente bij het verstrekken daarvan niet altijd op onrechtmatige hinder voor uw buren. Tijdig overleg met uw buren uiteraard niet een dag voor de werkzaamheden beginnen is dan ook altijd verstandig.

Elegant

Natuurlijk kunnen uw buren in de plaatselijke huis-aan-huiskrant kennis nemen van uw plannen, want de gemeente is verplicht vergunningaanvragen en bouwvergunningen te publiceren in een voor iedereen beschikbaar medium. Vanzelfsprekend is het niet elegant wanneer uw buren uw plannen uit de krant moeten vernemen. Sterker nog: dit wekt ergernis.


Lees Meer