Bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan veel geld schelen


Om bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf te faciliteren zijn bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (verder: bofs) in het leven geroepen. Voor bofs komt uw bedrijf in aanmerking wanneer het kan worden gekwalificeerd als een ‘materiële, echte onderneming’. Het kan hier om veel geld gaan.

Heffing

Bij gebruikmaking van bofs wordt geen erf- of schenkbelasting geheven tot een waarde van €1.055.000. Zonder bofs komt die heffing al snel neer op €200.000. Maar wanneer is uw bedrijf een materiële onderneming? Een belangrijke vraag en het antwoord is natuurlijk nog veel belangrijker.


Lees Meer