Terhandstelling voorwaarden bij verkoop BV


Wanneer u uw BV wilt verkopen, zijn er veel zaken om rekening mee te houden. Ons kantoor staat u hierbij uiteraard graag terzijde, zowel bij het in de gaten houden van de grote lijnen als bij aandacht voor details. Fouten kunnen grote gevolgen hebben.

Bezorging

U bent bijvoorbeeld verplicht ervoor te zorgen dat de koper de algemene voorwaarden van de verkoopovereenkomst (met daarin onder andere leveringstermijnen, prijzen, betaalwijze) tijdig in handen krijgt. Dit kunt u niet per ‘gewone’ post doen. Hoe betrouwbaar dit instrument ook is, het valt niet uit te sluiten dat er bij de bezorging iets misgaat. U kunt dan niet aantonen dat de koper een en ander ontvangen heeft. De koper kan vervolgens stellen dat de algemene voorwaarden geen deel uitmaken van de koopovereenkomst. Met alle eventuele gevolgen van dien.


Lees Meer

Vertegenwoordiging BV na overlijden ondernemer


Wie vertegenwoordigt een BV na het overlijden van een ondernemer tot wie de BV behoorde? Wanneer dit niet goed geregeld is, kan het leiden tot een netelige situatie, met financiële risico’s. Ons kantoor weet hier natuurlijk alles van: we gaan graag met u om de tafel.

Betalingen

Wanneer na het overlijden van een ondernemer bijvoorbeeld de weduwe het bedrijf wil voortzetten, kan het ervan komen dat zij namens de BV verplichtingen aangaat en betalingen doet. Wanneer later blijkt dat zij tot deze handelingen niet bevoegd was, is er een probleem. Dit soort kwesties doet zich met enige regelmaat voor (tijdig overleg met ons kantoor biedt soelaas). Centrale vraag is dan of de BV de handelingen heeft bekrachtigd, waardoor deze alsnog rechtmatig zijn.


Lees Meer

Uw opvolging regelen


De manier waarop u uw opvolging kunt regelen, wordt bepaald door de rechtsvorm van uw onderneming: met of zonder rechtspersoonlijkheid. Eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Een BV is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Overgaan van ‘zonder’ naar ‘met’ kan opvolging vergemakkelijken en fiscaal gunstiger uitpakken. Wij zoeken graag voor u uit wat voor u de beste keuze is.

Continuïteit

Voorbereiding van opvolging in een eenmanszaak gebeurt meestal door met de opvolger een vennootschap onder firma aan te gaan (een maatschap kan ook). Een vof kan vervolgens als commanditaire vennootschap worden voortgezet: u wordt stille (commanditaire) vennoot en uw opvolger beherend vennoot. Om continuïteit te waarborgen na het overlijden van u of een van de partners moeten in de oprichtingsakte van de vof (of in het maatschapscontract) speciale clausules worden opgenomen.


Lees Meer

Aankoop vervuilde grond: voorkom de strop


Wanneer u een onroerende zaak aankoopt, bent u wellicht geneigd gebruik te maken van standaardcontracten. Dit is geen wilde veronderstelling, want het gebeurt vaak. Het is meestal niet verstandig standaardcontracten te gebruiken. Raadpleeg uw notaris.

‘Normaal gebruik’

Zo is er een geval bekend van een verkopende partij die een bedrijfspand plus braakliggend terrein verkocht. Het was op dat moment niet bekend dat het braakliggende terrein vervuild was. Er werd gebruik gemaakt van een standaardcontract, waarin is opgenomen dat de koper de onroerende zaak ‘normaal’ kan gebruiken.


Lees Meer

Trouwen met een eenmanszaak


Heeft u of uw partner een eenmanszaak en overweegt u een huwelijk? Altijd een feestelijk voornemen en we wensen u alvast veel geluk en voorspoed. Wel is het verstandig een aantal zakelijke aspecten op een rijtje te zetten. Uw notaris weet waarop u vooral moet letten.

Het kan verkeren

Trouwen op huwelijkse voorwaarden klinkt voor veel mensen ongezellig. Maar wanneer er een eenmanszaak in het spel is, zijn huwelijkse voorwaarden toch de moeite van het overwegen waard. Laten we er even van uitgaan dat uw partner een eenmanszaak heeft. Wellicht gaat het nu crescendo met de zaak, maar het kan verkeren.


Lees Meer