Haken en ogen bij opheffing van een VOF


In een Vennootschap Onder Firma (VOF) drijven twee of meer personen onder één naam een onderneming op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Het is van zeer groot belang heldere afspraken met betrekking tot een VOF op papier te hebben. Uiteraard is ons kantoor u hierbij graag van dienst.

Vaststellingsovereenkomst

Voornoemde heldere afspraken moeten onder andere betrekking hebben op de opheffing van de VOF, want hierover ontstaat in de praktijk vaak ruzie. In de afspraken moet bijvoorbeeld staan hoe de waarde van de VOF wordt bepaald en wat de peildatum van die waardering is. Wanneer de VOF-overeenkomst dit soort afspraken niet bevat, kunt u deze het beste opnemen in een vaststellingsovereenkomst.

Rechter

In een dergelijke overeenkomst moet ook worden opgenomen dat een vennoot na uittreding niet meer aansprakelijk is voor schulden van de VOF. Het belang van heldere afspraken kan nauwelijks voldoende worden onderstreept. Zodra er ruzie uitbreekt, is het voor een redelijke afhandeling vaak te laat. De rechter biedt niet altijd soelaas wanneer duidelijke afspraken ontbreken.

  • - Het belang van heldere afspraken kan nauwelijks voldoende worden onderstreept.

  • - Zodra er ruzie uitbreekt, is het voor een redelijke afhandeling ook via de rechter vaak te laat.