Wettelijke verdeling voorkomen?


Wanneer de eigenaar van een BV overlijdt zonder testament en hij of zij had een geregistreerde partner en kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling volgens het erfrecht: alle bezittingen en schulden gaan naar de partner. Wat betreft onroerende zaken en aandelen in de BV is dat handig: er is geen notariële akte van levering nodig.

Ongewenste consequenties

Echter, de wettelijke verdeling kan ook zeer ongewenste consequenties hebben voor de erfbelasting, wanneer de BV moet toekomen aan een van de kinderen. ‘Ongewenst’ kunt u natuurlijk lezen als ‘te veel betalen’. De partner heeft drie maanden de tijd om de wettelijke verdeling te omzeilen, maar in de praktijk blijkt die periode vaak te kort.

Quasi-wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling valt bij testament uit te sluiten door daarin een quasi-wettelijke verdeling op te nemen. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat de nadelen van een wettelijke verdeling wegvallen en u kunt de termijn, waarbinnen de verdeling moet plaatshebben, belangrijk verruimen. Ons kantoor staat natuurlijk voor u klaar.

  • - Wettelijke verdeling kan zeer ongewenste consequenties hebben voor de erfbelasting.

  • - Een quasi-wettelijke verdeling in het testament kan veel oplossingen bieden.