Vruchtgebruik van een erfenis met bv


Wanneer u via een testament het vruchtgebruik verkrijgt van een erfenis met daarin een bv, kunt u verzeild raken in een conflictueuze situatie met de zogeheten blooteigenaren van de bv. ‘Blooteigenaar’ is de term voor de eigenaar van de bv waarvan u het vruchtgebruik verkrijgt.

Toestemming

In een dergelijk testament wordt meestal bepaald dat de vruchtgebruiker het stemrecht op de aandelen heeft. Afgelopen jaar kwam een kwestie met een dergelijk testament voor de rechter. In het testament was daarnaast bepaald dat goederen in de bv – behalve goederen bestemd voor de verkoop – alleen mochten worden verkocht met toestemming van de blooteigenaren.

Schade

In de voorliggende zaak werkte de vruchtgebruiker mee aan splitsing van de bv: de bv hield op te bestaan en het vermogen van de bv ging over naar twee of meer andere rechtspersonen. De blooteigenaren brachten dit voor de rechter, omdat hun toestemming ontbrak. De rechter gaf hen ongelijk, omdat de vruchtgebruiker slechts zijn stemrecht gebruikte, zonder iets te verkopen en zonder schade te berokkenen aan de blooteigenaren

  • - Wanneer u het vruchtgebruik van een bv erft, vergewis u dan van uw bevoegdheden. Ons kantoor staat u graag terzijde.

  • - Als vruchtgebruiker mag u de blooteigenaren niet moedwillig schade berokkenen.