Bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan veel geld schelen


Om bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf te faciliteren zijn bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (verder: bofs) in het leven geroepen. Voor bofs komt uw bedrijf in aanmerking wanneer het kan worden gekwalificeerd als een ‘materiële, echte onderneming’. Het kan hier om veel geld gaan.

Heffing

Bij gebruikmaking van bofs wordt geen erf- of schenkbelasting geheven tot een waarde van €1.055.000. Zonder bofs komt die heffing al snel neer op €200.000. Maar wanneer is uw bedrijf een materiële onderneming? Een belangrijke vraag en het antwoord is natuurlijk nog veel belangrijker.

Gecompliceerd

In het algemeen kan worden gesteld dat sprake is van een materiële onderneming wanneer de werkzaamheden verder gaan dan regulier vermogensbeheer. Zo is het beheer van een beleggingsportefeuille geen materiële onderneming. Dit lijkt een simpel te maken onderscheid, maar het ligt gecompliceerder dan u misschien denkt. In elk geval te gecompliceerd om hier afdoend uit de doeken te doen. Tijd voor overleg met uw notaris.

  • - Wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor bofs, kan dit veel geld schelen

  • - Overleg met uw notaris hoe uw bedrijf zich kan kwalificeren voor de fiscaal gunstigste regeling