Aankoop vervuilde grond: voorkom de strop


Wanneer u een onroerende zaak aankoopt, bent u wellicht geneigd gebruik te maken van standaardcontracten. Dit is geen wilde veronderstelling, want het gebeurt vaak. Het is meestal niet verstandig standaardcontracten te gebruiken. Raadpleeg uw notaris.

‘Normaal gebruik’

Zo is er een geval bekend van een verkopende partij die een bedrijfspand plus braakliggend terrein verkocht. Het was op dat moment niet bekend dat het braakliggende terrein vervuild was. Er werd gebruik gemaakt van een standaardcontract, waarin is opgenomen dat de koper de onroerende zaak ‘normaal’ kan gebruiken.

Saneringskosten

Omdat het braakliggende terrein vervuild bleek, sleepte de koper de verkoper voor de rechter. Deze bepaalde dat de koper ervan uit mocht gaan dat normaal gebruik – gebruik waarvan sprake was op het moment van aankoop – mogelijk zou moeten zijn. Dit was volgens de rechter het geval. De rechter gaf aan dat sanering van de vervuilde grond voor rekening van de koper kwam. Sanering was enkel nodig bij de aanleg van een parkeerterrein of de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte en uit de akte bleek niet dat de koper het daarvoor wenste te gebruiken. De koper had in de akte duidelijk moeten (laten) omschrijven aan welke eisen de onroerende zaak had moeten voldoen.

  • - Wanneer u de aankoop van een onroerende zaak overweegt, raadpleeg uw notaris

  • - Standaardcontracten dekken bijzondere omstandigheden, zoals grond die vervuild blijkt te zijn, niet op de goede wijze