Vertegenwoordiging BV na overlijden ondernemer


Wie vertegenwoordigt een BV na het overlijden van een ondernemer tot wie de BV behoorde? Wanneer dit niet goed geregeld is, kan het leiden tot een netelige situatie, met financiële risico’s. Ons kantoor weet hier natuurlijk alles van: we gaan graag met u om de tafel.

Betalingen

Wanneer na het overlijden van een ondernemer bijvoorbeeld de weduwe het bedrijf wil voortzetten, kan het ervan komen dat zij namens de BV verplichtingen aangaat en betalingen doet. Wanneer later blijkt dat zij tot deze handelingen niet bevoegd was, is er een probleem. Dit soort kwesties doet zich met enige regelmaat voor (tijdig overleg met ons kantoor biedt soelaas). Centrale vraag is dan of de BV de handelingen heeft bekrachtigd, waardoor deze alsnog rechtmatig zijn.

Schijn

Maar bekrachtiging is een niet vastomlijnd begrip: het kan onder andere worden afgeleid uit het achterwege blijven van reacties van de werkelijk tot handeling bevoegde. Dan ontstaat de schijn van bekrachtiging en een handelspartner is niet verplicht zich ervan te vergewissen of er daadwerkelijk sprake is van bekrachtiging.

  • - In de organisatie van een BV is het belangrijk dat alleen bevoegde personen handelingen namens de BV kunnen verrichten

  • - De schijn van bekrachtiging door de BV van handelingen door onbevoegden ontstaat al snel