Terhandstelling voorwaarden bij verkoop BV


Wanneer u uw BV wilt verkopen, zijn er veel zaken om rekening mee te houden. Ons kantoor staat u hierbij uiteraard graag terzijde, zowel bij het in de gaten houden van de grote lijnen als bij aandacht voor details. Fouten kunnen grote gevolgen hebben.

Bezorging

U bent bijvoorbeeld verplicht ervoor te zorgen dat de koper de algemene voorwaarden van de verkoopovereenkomst (met daarin onder andere leveringstermijnen, prijzen, betaalwijze) tijdig in handen krijgt. Dit kunt u niet per ‘gewone’ post doen. Hoe betrouwbaar dit instrument ook is, het valt niet uit te sluiten dat er bij de bezorging iets misgaat. U kunt dan niet aantonen dat de koper een en ander ontvangen heeft. De koper kan vervolgens stellen dat de algemene voorwaarden geen deel uitmaken van de koopovereenkomst. Met alle eventuele gevolgen van dien.

‘Ouwe jongens-krentenbrood’

Het is verstandig de algemene voorwaarden met de offerte mee te sturen en op de offerte melding te maken van de algemene voorwaarden. U moet in elk geval aannemelijk kunnen maken dat de koper kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden. In de praktijk wordt dit vaak vergeten, vooral wanneer er zaken worden gedaan in de sfeer van ‘ouwe jongens-krentenbrood’.

  • - De algemene voorwaarden van een verkoopovereenkomst kunt u niet per ‘gewone’ post naar de koper sturen

  • - U moet in elk geval aannemelijk kunnen maken dat de koper kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden