Kwijtschelding griffierechten rechtspersonen


Griffierecht is het bedrag dat u moet betalen aan het secretariaat van de rechtbank (de griffie) als u een civiele of bestuursrechtelijke procedure wilt beginnen. Wanneer u als inwoner van Nederland aantoonbaar geen geld hebt om griffierecht te betalen, dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding ervan. Ook rechtspersonen als bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen voor kwijtschelding van griffierecht in aanmerking komen wanneer zij in financiële problemen verkeren.

Negatief vermogen

Dat rechtspersonen ook in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht, is niet algemeen bekend. Dit feit kwam onlangs weer in de publiciteit door een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Er werd een zaak aangespannen door een BV, een verliesgevende holding met een langdurig negatief eigen vermogen en zonder andere middelen. Het hof schold de BV het griffierecht kwijt.

Bestuursrechtelijk

Nog even over het griffierecht: dit bedrag moet u aan het begin van een civiele of bestuursrechtelijke procedure betalen. Bij een civiele zaak voor de kantonrechter betaalt de eiser. Bij hogere instanties betaalt ook de gedaagde. Bij een bestuursrechtelijke zaak betaalt u griffierecht als eiser en krijgt u meestal uw geld terug als u wint. Bij strafrechtelijke zaken is er geen sprake van griffierecht.

  • - Natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van griffierecht

  • - Niet algemeen bekend is dat ook rechtspersonen voor kwijtschelding van deze kosten in aanmerking kunnen komen