Overdracht familiebedrijf kan fors duurder uitpakken


Het overdragen van familiebedrijven aan een volgende generatie kan binnenkort in een aantal gevallen ruim elf keer duurder uitvallen. Dit is het gevolg van een beoogde wetswijziging door staatssecretaris Wiebes van Financiën. Ons kantoor overlegt graag met u hoe hiermee om te gaan.

BOR

Het gaat hier om de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die bedoeld is om het voortzetten van familiebedrijven te faciliteren door gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van erf- of schenkbelasting. Afgelopen voorjaar bepaalde de Hoge Raad dat deze regeling ook van kracht is bij het schenken of nalaten van aandelenbelangen van minder dan 5% in ondernemingen die met het familiebedrijf verbonden zijn.

Misbruik

Wiebes vreest misbruik van de BOR als gevolg van deze uitspraak: zowel bedrijfsvermogen als beleggingsvermogen zouden hierdoor van belasting kunnen worden vrijgesteld. Hij wil daarom dat een belang van familiebedrijven van minder dan 5% in gelieerde ondernemingen wordt uitgesloten van de BOR. Daardoor moeten nieuwe eigenaren bij schenking of vererving veel meer belasting betalen.

  • - De maatregel van de staatssecretaris kan uw opvolgers veel geld kosten

  • - Met nadruk: deze materie is te complex om in bovenstaand bericht volledig uit de doeken te doen