Kwalitatieve verplichting of kettingbeding


In overeenkomsten waarin is vastgelegd dat een onroerende zaak wordt overgedragen aan een derde, kan aan de verkoper of koper van die onroerende zaak een bepaalde verplichting worden opgelegd, waarvan het de bedoeling is dat deze bij doorverkoop overgaat op de nieuwe eigenaar.

Dulden of nalaten

Dat kan ten eerste in de vorm van een kwalitatieve verplichting: iets dulden of nalaten. Een dergelijke verplichting moet notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Is hieraan voldaan, dan gaat een kwalitatieve verplichting automatisch over op een nieuwe eigenaar.

Doen of geven

De tweede mogelijkheid is de verplichting vastleggen in een kettingbeding. De verplichting gaat dan bij overdracht van de onroerende zaak niet automatisch over, maar moet bij iedere overdracht opnieuw worden opgelegd. Hiervoor wordt gekozen wanneer sprake is van een verplichting iets juist wél te doen of te geven.

  • - Een kwalitatieve verplichting gaat mits aan alle voorwaarden is voldaan automatisch over op een nieuwe eigenaar van een onroerende zaak

  • - Een kettingbeding gaat bij overdracht van de onroerende zaak niet automatisch over, maar moet telkens opnieuw worden opgelegd