Haken en ogen bij opheffing van een VOF


In een Vennootschap Onder Firma (VOF) drijven twee of meer personen onder één naam een onderneming op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Het is van zeer groot belang heldere afspraken met betrekking tot een VOF op papier te hebben. Uiteraard is ons kantoor u hierbij graag van dienst.

Vaststellingsovereenkomst

Voornoemde heldere afspraken moeten onder andere betrekking hebben op de opheffing van de VOF, want hierover ontstaat in de praktijk vaak ruzie. In de afspraken moet bijvoorbeeld staan hoe de waarde van de VOF wordt bepaald en wat de peildatum van die waardering is. Wanneer de VOF-overeenkomst dit soort afspraken niet bevat, kunt u deze het beste opnemen in een vaststellingsovereenkomst.


Lees Meer

Wettelijke verdeling voorkomen?


Wanneer de eigenaar van een BV overlijdt zonder testament en hij of zij had een geregistreerde partner en kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling volgens het erfrecht: alle bezittingen en schulden gaan naar de partner. Wat betreft onroerende zaken en aandelen in de BV is dat handig: er is geen notariële akte van levering nodig.

Ongewenste consequenties

Echter, de wettelijke verdeling kan ook zeer ongewenste consequenties hebben voor de erfbelasting, wanneer de BV moet toekomen aan een van de kinderen. ‘Ongewenst’ kunt u natuurlijk lezen als ‘te veel betalen’. De partner heeft drie maanden de tijd om de wettelijke verdeling te omzeilen, maar in de praktijk blijkt die periode vaak te kort.


Lees Meer

Vruchtgebruik van een erfenis met bv


Wanneer u via een testament het vruchtgebruik verkrijgt van een erfenis met daarin een bv, kunt u verzeild raken in een conflictueuze situatie met de zogeheten blooteigenaren van de bv. ‘Blooteigenaar’ is de term voor de eigenaar van de bv waarvan u het vruchtgebruik verkrijgt.

Toestemming

In een dergelijk testament wordt meestal bepaald dat de vruchtgebruiker het stemrecht op de aandelen heeft. Afgelopen jaar kwam een kwestie met een dergelijk testament voor de rechter. In het testament was daarnaast bepaald dat goederen in de bv – behalve goederen bestemd voor de verkoop – alleen mochten worden verkocht met toestemming van de blooteigenaren.


Lees Meer

Btw-aftrek bij aankoop villa als kantoorpand


Een goede notaris is zijn geld waard. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een koopovereenkomst en een leveringsakte wanneer u via uw BV een villa als kantoorpand aankoopt. U hebt dan recht op btw-aftrek, mits u kunt aantonen dat u de villa hebt aangekocht om te gebruiken als kantoorpand. Het is van belang dat goed in de koopovereenkomst en leveringsakte vast te leggen. Ons kantoor staat u uiteraard graag met raad en daad terzijde wanneer u een dergelijke aankoop overweegt.

Naheffingsaanslag

Belastinginspecteurs zijn er als de kippen bij als zij mogelijkheden zien een naheffingsaanslag op te leggen. Zij zien er dus scherp op toe dat u voldoet aan de eisen van btw-ondernemerschap en kijken zeer kritisch naar het daadwerkelijke gebruik van een villa die u als kantoorpand aankoopt. Onlangs bracht een belastinginspecteur een dergelijke zaak voor de rechtbank, omdat de inspecteur in kwestie van mening was dat er veel tijd verstreek tussen aankoop en exploitatie van een villa.


Lees Meer

Kwalitatieve verplichting of kettingbeding


In overeenkomsten waarin is vastgelegd dat een onroerende zaak wordt overgedragen aan een derde, kan aan de verkoper of koper van die onroerende zaak een bepaalde verplichting worden opgelegd, waarvan het de bedoeling is dat deze bij doorverkoop overgaat op de nieuwe eigenaar.

Dulden of nalaten

Dat kan ten eerste in de vorm van een kwalitatieve verplichting: iets dulden of nalaten. Een dergelijke verplichting moet notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Is hieraan voldaan, dan gaat een kwalitatieve verplichting automatisch over op een nieuwe eigenaar.


Lees Meer