Geld en onbekwame erfgenamen


Wanneer u de berichten van ons kantoor regelmatig leest, weet u dat u in uw testament meer zaken kunt regelen dan u wellicht dacht. Hebt u zorgen over de manier waarop een bijvoorbeeld door verslaving onbekwame meerderjarige erfgenaam uw geld besteedt, of gelijksoortige zorgen over een minderjarig kind? Dat is niet nodig. In uw testament kunt u een bewindvoerder benoemen.

Levenslang

De bewindvoerder beheert voor uw erfgenaam of erfgenamen het geërfde bedrag. De duur van het bewind bepaalt u. In geval van een minderjarig kind kunt u een leeftijd instellen. Die hoeft niet samen te vallen met de datum waarop het kind meerderjarig wordt. Wanneer u denkt dat een erfgenaam nooit met geld zal kunnen omgaan, is een levenslang bewind een optie.


Lees Meer

Fiscale voordelen voor uw nabestaanden


Het is om diverse redenen belangrijk een testament te hebben, maar veel mensen vinden het geen prettig onderwerp om zich in te verdiepen. Enerzijds is dat begrijpelijk het is onplezierig na te denken over het feit dat u ooit komt te overlijden anderzijds is het onverstandig de boel op z’n beloop te laten. De zaken goed regelen kan uw nabestaanden voordeel opleveren, onder andere fiscaal.

Verzorgingstehuis

Wanneer u gehuwd bent en kinderen hebt, worden bij uw overlijden alle goederen toebedeeld aan uw partner en krijgen de kinderen ter grootte van hun kindsdeel een vordering in geld op uw partner. Volgens de wet kunnen kinderen dit opeisen in bepaalde omstandigheden. In uw testament kunt u op laten nemen dat kinderen hun deel ook kunnen opeisen wanneer uw partner in een verzorgingstehuis wordt opgenomen. Dit kan voordelig uitvallen voor de eigen bijdrage die uw partner moet betalen op grond van de Wet langdurige zorg.


Lees Meer

Wie betaalt de uitvaart?


Een uitvaart is geen gezellig onderwerp en de vraag wie de rekening ervan betaalt al evenmin. Gelukkig is er tamelijk duidelijke regelgeving en natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met meer informatie. Hoe dan ook: in eerste instantie is de opdrachtgever aansprakelijk en de uitvaartonderneming zal de factuur daarom aan hem/haar richten. Of de opdrachtgever erfgenaam is, maakt niet uit. Is de opdrachtgever geen erfgenaam, dan zal deze de zaken in de meeste gevallen kunnen regelen met de nabestaanden, maar afspraken maken is het devies.

Nalatenschap

Meestal is de opdrachtgever een nabestaande, of zijn meer nabestaanden samen opdrachtgever. U kunt dan de kosten verhalen op de nalatenschap. Is deze niet toereikend, dan komt het resterende bedrag voor rekening van de opdrachtgever(s).


Lees Meer

Nog eens bomen over bomen


We hebben het er eerder met u over gehad: bomen die te dicht bij de erfgrens met uw buren staan. Het Burgerlijk Wetboek schrijft twee meter afstand voor en er zijn gemeenten die een kleinere afstand toestaan. Maar stel dat uw buren de voorschriften zijn nagekomen, terwijl hun bomen uw tuin voor een deel van de dag in de schaduw zetten?

Datum van aanplant

Direct na het planten van de bomen zal dit niet het geval zijn, maar na verloop van jaren kunt u hinder gaan ondervinden. U kunt dan naar de rechter stappen. Wanneer de bomen er langer dan twintig jaar staan, zou u te laat zijn. Maar de rechter kijkt niet naar de datum van aanplant, maar naar de tijd waarin de bomen overlast gingen veroorzaken.


Lees Meer

Bescherming tegen onverwachte schulden in erfenis


Ons kantoor heeft u onlangs bericht over de risico’s van een erfenis. Wanneer u een erfenis aanvaardt, erft u niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. Een vervelende kwestie, wanneer de schulden de waarde van de bezittingen blijken te overtreffen. Maar de Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen, die u tegen onverwachte schuld(en) beschermt.

Privévermogen

Deze bescherming geldt alleen wanneer aantoonbaar is dat u van deze schuld niet op de hoogte kon zijn. U hebt dan drie maanden de tijd de rechter te vragen of u de erfenis alsnog beneficiair kunt aanvaarden: dat houdt in dat de schuld niet ten laste kan komen van uw privévermogen.


Lees Meer