Uw erfgenaam: de staat of een ander doel?


Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat. Tegoeden op uw bankrekening(en) kunnen nog twintig jaar op uw naam blijven staan, daarna is dit slapende tegoed voor de bank. Wanneer u de bank of de staat geen aantrekkelijke erfgenamen vindt, kan dat een overweging zijn alsnog een testament te laten opstellen. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar.

Rijksvastgoedbedrijf

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft banken en verzekeraars gevraagd slapende tegoeden over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daar zoekt men naar erfgenamen. Worden die niet gevonden, dan gaat het geld naar de consignatiekas. Daar blijft het bedrag twintig jaar opeisbaar, voor het geval zich nog rechthebbenden melden. Daarna vervalt het geld aan de staat.

Ongewenst

Wanneer het verzoek van Plasterk door banken en verzekeraars wordt ingewilligd, kan het er dus op neer komen dat uiteindelijk al uw opgebouwde bezit aan de staat vervalt. Goede doelen, zorgzame buren of vrienden, die u wellicht met een bedrag had willen bedenken, krijgen niets. Vindt u dit een ongewenste gang van zaken? Nogmaals, we staan voor u klaar om het anders te regelen.

  • - Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat.

  • - Slapende banktegoeden vervallen na twintig jaar aan de bank, of volgens een voorstel van Plasterk uiteindelijk ook aan de staat.