Afzien van partneralimentatie mag niet


Wanneer u en uw echtgenote of echtgenoot besluiten te scheiden, is het wel zo prettig als u samen tot sluitende afspraken kunt komen. Daarin heeft u veel vrijheid, maar die vrijheid is niet onbeperkt. U mag geen afspraken maken die strijdig zijn met de wet, ook niet als u het beiden eens bent. Uw notaris weet hier uiteraard meer van.

Verplichting

U kunt bijvoorbeeld, beiden bij uw volle verstand, afspreken dat wordt afgezien van partneralimentatie. De wet staat dit echter niet toe. De wet bepaalt dat ex-echtgenoten een verplichting hebben aan elkaar, waar het gaat om levensonderhoud. Wel kijkt de rechter hierbij naar behoefte en draagkracht.

Onredelijke consequenties

Omdat maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen, ligt er inmiddels een ‘Wet herziening partneralimentatie’ in het parlement. Voor de rechter legt dit geen gewicht in de schaal. Hij hanteert de op dat moment geldende wetgeving, tenzij toepassing daarvan onredelijke consequenties zou hebben. De moraal van dit verhaal: wilt u met uw partner afspraken maken met betrekking tot een echtscheiding, neem deze afspraken dan eerst door met uw notaris.

  • -Afspraken die u maakt bij uw volle verstand, worden nietig verklaard wanneer ze strijdig zijn met de wet

  • - Neem afspraken over een echtscheiding eerst door met uw notaris