Erfenis niet zonder risico


Een erfenis krijgen is niet altijd plezierig. Sterker nog: als u niet oplet, kan een erfenis u een financiële strop opleveren. Als u mogelijk erfgenaam bent, is overleg met uw notaris een verstandige zaak. Alvast één opmerking: beneficiair aanvaarden is vaak een goed idee.

Dure spullen

Zoals gesteld, kan een erfenis een financiële valkuil zijn. Dit is het geval wanneer de nalatenschap een negatief saldo heeft en u de erfenis zuiver hebt aanvaard. Voor de wet staat dit al onomkeerbaar vast wanneer u zich als erfgenaam gedraagt. Bijvoorbeeld als u alvast wat spullen uit de inboedel van de overledene meeneemt. Dit worden dure spullen als vervolgens blijkt dat de nalatenschap meer schulden dan bezittingen omvat. U bent namelijk ook erfgenaam van de schulden en persoonlijk aansprakelijk voor het voldoen ervan.

Rechtbank

Wanneer u een erfenis beneficiair aanvaardt, wordt u niet aansprakelijk voor de rest van schulden die resteren nadat alle bezittingen gebruikt zijn om de schulden te betalen. Om een erfenis beneficiair te aanvaarden, moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. In geval van minderjarige erfgenamen wordt de erfenis door hen geacht beneficiair aanvaard te zijn.

  • - Bij een erfenis erft u niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de overledene

  • - Wanneer u een erfenis beneficiair aanvaardt, geldt voor alle erfgenamen een beneficiaire afwikkeling