Bescherming tegen onverwachte schulden in erfenis


Ons kantoor heeft u onlangs bericht over de risico’s van een erfenis. Wanneer u een erfenis aanvaardt, erft u niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. Een vervelende kwestie, wanneer de schulden de waarde van de bezittingen blijken te overtreffen. Maar de Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen, die u tegen onverwachte schuld(en) beschermt.

Privévermogen

Deze bescherming geldt alleen wanneer aantoonbaar is dat u van deze schuld niet op de hoogte kon zijn. U hebt dan drie maanden de tijd de rechter te vragen of u de erfenis alsnog beneficiair kunt aanvaarden: dat houdt in dat de schuld niet ten laste kan komen van uw privévermogen.

Familiefotoalbum

Tot het aannemen van bovengenoemd wetsvoorstel gold dat u de erfenis al zuiver had aanvaard door het meenemen van bijvoorbeeld een familiefotoalbum uit het huis van de overledene. Dat mag nu wel, maar u mag schuldeisers niet benadelen: daar komt het in het kort op neer. Een erfenis meteen al beneficiair aanvaarden, blijft ook een mogelijkheid.

  • - Bescherming tegen onverwachte schulden in een nalatenschap geldt alleen wanneer aantoonbaar is dat u hiervan niet kon weten

  • - Wanneer onverwachte schulden opduiken, heeft u drie maanden de tijd de rechter te vragen of u de erfenis alsnog beneficiair kunt aanvaarden