Wie betaalt de uitvaart?


Een uitvaart is geen gezellig onderwerp en de vraag wie de rekening ervan betaalt al evenmin. Gelukkig is er tamelijk duidelijke regelgeving en natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met meer informatie. Hoe dan ook: in eerste instantie is de opdrachtgever aansprakelijk en de uitvaartonderneming zal de factuur daarom aan hem/haar richten. Of de opdrachtgever erfgenaam is, maakt niet uit. Is de opdrachtgever geen erfgenaam, dan zal deze de zaken in de meeste gevallen kunnen regelen met de nabestaanden, maar afspraken maken is het devies.

Nalatenschap

Meestal is de opdrachtgever een nabestaande, of zijn meer nabestaanden samen opdrachtgever. U kunt dan de kosten verhalen op de nalatenschap. Is deze niet toereikend, dan komt het resterende bedrag voor rekening van de opdrachtgever(s).

Eigen vermogen

Het zou ook kunnen dat de overledene reeds bij leven de uitvaart heeft geregeld. De overledene is dan logischerwijze de opdrachtgever. Ook in dat geval kunnen de kosten worden verhaald op de nalatenschap, indien toereikend. Hebben de erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaard, dan zijn zij ook met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de betaling. Maar let op: wanneer u als erfgenaam opdracht geeft voor een uitvaart, dan houdt dit niet in dat u de erfenis inclusief schulden aanvaardt.

  • - Van een uitvaart krijgt de opdrachtgever de factuur, ongeacht of deze erfgenaam is

  • - Er is nieuwe wetgeving die u beschermt tegen onverwachte schulden in een erfenis