Fiscale voordelen voor uw nabestaanden


Wanneer u de berichten van ons kantoor regelmatig leest, weet u dat u in uw testament meer zaken kunt regelen dan u wellicht dacht. Hebt u zorgen over de manier waarop een bijvoorbeeld door verslaving onbekwame meerderjarige erfgenaam uw geld besteedt, of gelijksoortige zorgen over een minderjarig kind? Dat is niet nodig. In uw testament kunt u een bewindvoerder benoemen.

Verzorgingstehuis

Wanneer u gehuwd bent en kinderen hebt, worden bij uw overlijden alle goederen toebedeeld aan uw partner en krijgen de kinderen ter grootte van hun kindsdeel een vordering in geld op uw partner. Volgens de wet kunnen kinderen dit opeisen in bepaalde omstandigheden. In uw testament kunt u op laten nemen dat kinderen hun deel ook kunnen opeisen wanneer uw partner in een verzorgingstehuis wordt opgenomen. Dit kan voordelig uitvallen voor de eigen bijdrage die uw partner moet betalen op grond van de Wet langdurige zorg.

Juiste beslissingen

Zo zijn er meer manieren om er via uw testament voor te zorgen dat een groter deel van uw erfenis bij de kinderen terechtkomt, waarbij ook uw partner voordeel heeft. Het is niet mogelijk hier alles tot in detail uiteen te zetten, maar ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om u te helpen de juiste beslissingen te nemen aangaande uw testament.

  • - Het is om diverse redenen belangrijk een testament te hebben en de boel niet op z’n beloop te laten

  • - Een op uw situatie toegesneden testament kan uw nabestaanden (fiscaal) voordeel opleveren