Geld en onbekwame erfgenamen


Wanneer u de berichten van ons kantoor regelmatig leest, weet u dat u in uw testament meer zaken kunt regelen dan u wellicht dacht. Hebt u zorgen over de manier waarop een bijvoorbeeld door verslaving onbekwame meerderjarige erfgenaam uw geld besteedt, of gelijksoortige zorgen over een minderjarig kind? Dat is niet nodig. In uw testament kunt u een bewindvoerder benoemen.

Levenslang

De bewindvoerder beheert voor uw erfgenaam of erfgenamen het geërfde bedrag. De duur van het bewind bepaalt u. In geval van een minderjarig kind kunt u een leeftijd instellen. Die hoeft niet samen te vallen met de datum waarop het kind meerderjarig wordt. Wanneer u denkt dat een erfgenaam nooit met geld zal kunnen omgaan, is een levenslang bewind een optie.

Afspraken

Het via uw testament instellen van een levenslang bewind biedt overigens geen garantie: wanneer een rechter oordeelt dat uw erfgenaam in staat mag worden geacht zelf verstandig met geld om te gaan, kan het bewind worden opgeheven. Wie wilt u tot bewindvoerder benoemen? U hebt in principe de vrije hand. Het kan zelfs een rechtspersoon zijn, zoals uw bank. Ook dan zijn duidelijk vastgelegde afspraken natuurlijk van belang. Wij staan voor u klaar met raad en daad.

  • - Levenslang bewind is een optie wanneer u denkt dat een erfgenaam nooit met geld zal kunnen omgaan

  • - U kunt tot bewindvoerder benoemen wie u wilt. Wij denken graag met u mee