Uw erfgenaam: de staat of een ander doel?


Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat. Tegoeden op uw bankrekening(en) kunnen nog twintig jaar op uw naam blijven staan, daarna is dit slapende tegoed voor de bank. Wanneer u de bank of de staat geen aantrekkelijke erfgenamen vindt, kan dat een overweging zijn alsnog een testament te laten opstellen. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar.

Rijksvastgoedbedrijf

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft banken en verzekeraars gevraagd slapende tegoeden over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daar zoekt men naar erfgenamen. Worden die niet gevonden, dan gaat het geld naar de consignatiekas. Daar blijft het bedrag twintig jaar opeisbaar, voor het geval zich nog rechthebbenden melden. Daarna vervalt het geld aan de staat.


Lees Meer

Samenwoners en alimentatieafspraken


Bij echtscheiding bestaat in Nederland een wettelijke alimentatieregeling. U kunt daarover zelf afspraken maken en laten vastleggen. Anders stelt de rechter op basis van draagkracht de alimentatie vast. Woont u samen, dan kunt u alimentatieafspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Ons kantoor adviseert u graag. Wanneer u het ondanks afspraken in een samenlevingscontract niet met elkaar eens wordt over alimentatie, dan kunt u naar de rechter.

Duurzaam samenwonen

Wanneer u partneralimentatie betaalt en uw ex trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan, dan hoeft u de alimentatie niet langer te betalen (voor kinderalimentatie gelden andere regels). Dit kan ook gelden wanneer uw ex duurzaam gaat samenwonen. Een en ander is afhankelijk van de vastgelegde afspraken.


Lees Meer

Samenlevingscontract en vinger aan de pols


Hebt u met uw partner een samenlevingscontract? Zijn er sinds de ondertekening omstandigheden gewijzigd die voor dit contract van belang zijn? Laat het contract dan aanpassen. Dit kan veel tijdrovende narigheid schelen wanneer het met de relatie misloopt. Hebt u geen samenlevingscontract (ingeval u niet gehuwd bent), dan is het de hoogste tijd dit te laten opstellen. Vanzelfsprekend staat ons kantoor graag voor u klaar.

Nieuwe keuken

Wanneer u met uw partner een koopwoning hebt (over huurwoningen een andere keer), zal in uw samenlevingscontract meestal opgenomen zijn dat u de hypotheek en onderhoud samen betaalt: allebei de helft. De situatie kan anders zijn bij bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken, wanneer de een meer geld te besteden heeft dan de ander.


Lees Meer

Overdrachtsbelasting: 2 of 6 procent?


Bij het bepalen van de overdrachtsbelasting van een pand is van belang of het pand naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Is een pand oorspronkelijk gebouwd als woning, dan geldt 2 procent, anders is het 6 procent. De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad heeft hierover recent in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven.

Oorspronkelijk

Of een pand als woning bedoeld is, wordt bekeken aan de hand van de oorspronkelijke bouwkundige aard en de objectieve bestemming: hoe is de indeling, welke zijn de voorzieningen? Wat niet meeweegt, is of het pand – direct voor de overdracht – feitelijk gebruikt werd als woning.


Lees Meer

Verborgen gebreken: voorkom een nachtmerrie


Kent u de film ‘The Money Pit’? Een echtpaar, gespeeld door Tom Hanks en Shelley Long, koopt een prachtig huis, dat helaas vol verborgen gebreken zit. Hun droomhuis ontaardt in een groteske nachtmerrie. Moraal van het verhaal: laat als koper een professioneel bouwkundig onderzoek uitvoeren.

Plichten

U wordt als koper in bepaalde mate door de wet beschermd. Zo heeft een verkoper mededelingsplicht ten aanzien van feiten en omstandigheden waarvan hij weet of zou kunnen weten dat deze voor de koper van belang zijn. Anderzijds hebt u als koper onderzoekplicht. Het is dan ook altijd verstandig een professioneel bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren.


Lees Meer