Uw erfgenaam: de staat of een ander doel?


Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat. Tegoeden op uw bankrekening(en) kunnen nog twintig jaar op uw naam blijven staan, daarna is dit slapende tegoed voor de bank. Wanneer u de bank of de staat geen aantrekkelijke erfgenamen vindt, kan dat een overweging zijn alsnog een testament te laten opstellen. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar.

Rijksvastgoedbedrijf

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft banken en verzekeraars gevraagd slapende tegoeden over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daar zoekt men naar erfgenamen. Worden die niet gevonden, dan gaat het geld naar de consignatiekas. Daar blijft het bedrag twintig jaar opeisbaar, voor het geval zich nog rechthebbenden melden. Daarna vervalt het geld aan de staat.


Lees Meer

Samenwoners en alimentatieafspraken


Bij echtscheiding bestaat in Nederland een wettelijke alimentatieregeling. U kunt daarover zelf afspraken maken en laten vastleggen. Anders stelt de rechter op basis van draagkracht de alimentatie vast. Woont u samen, dan kunt u alimentatieafspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Ons kantoor adviseert u graag. Wanneer u het ondanks afspraken in een samenlevingscontract niet met elkaar eens wordt over alimentatie, dan kunt u naar de rechter.

Duurzaam samenwonen

Wanneer u partneralimentatie betaalt en uw ex trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan, dan hoeft u de alimentatie niet langer te betalen (voor kinderalimentatie gelden andere regels). Dit kan ook gelden wanneer uw ex duurzaam gaat samenwonen. Een en ander is afhankelijk van de vastgelegde afspraken.


Lees Meer

Samenlevingscontract en vinger aan de pols


Hebt u met uw partner een samenlevingscontract? Zijn er sinds de ondertekening omstandigheden gewijzigd die voor dit contract van belang zijn? Laat het contract dan aanpassen. Dit kan veel tijdrovende narigheid schelen wanneer het met de relatie misloopt. Hebt u geen samenlevingscontract (ingeval u niet gehuwd bent), dan is het de hoogste tijd dit te laten opstellen. Vanzelfsprekend staat ons kantoor graag voor u klaar.

Nieuwe keuken

Wanneer u met uw partner een koopwoning hebt (over huurwoningen een andere keer), zal in uw samenlevingscontract meestal opgenomen zijn dat u de hypotheek en onderhoud samen betaalt: allebei de helft. De situatie kan anders zijn bij bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken, wanneer de een meer geld te besteden heeft dan de ander.


Lees Meer

Impact van het nieuwe trouwen


De regels voor trouwen in gemeenschap van goederen veranderen. Het verschil is dat de gemeenschap slechts het vermogen betreft dat u tijdens uw huwelijk opbouwt. Wat u inbrengt op het moment dat u het jawoord uitspreekt zowel vermogen als schuld blijft van u. Mocht u dat anders willen regelen, dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden: ons kantoor staat uiteraard voor u klaar.

Erfenissen, schenkingen

In de nieuwe situatie behoren ook erfenissen en schenkingen aan u of aan uw partner niet tot de gemeenschap. Een erflater of schenker hoeft dit dus niet meer via een uitsluitingsclausule te regelen. Een insluitingsclausule kan wel (mits niet strijdig met de huwelijkse voorwaarden): daarin wordt bepaald dat een schenking of erfenis aan beide echtgenoten ten goede komt.


Lees Meer

Tegenwind bij verhuur via Airbnb


Wanneer u op een voor toeristen populaire locatie woont, kunt u een aardig bedrag bijverdienen door uw woonruimte voor korte perioden te verhuren via Airbnb. Dit klinkt makkelijker dan het is: het kan u op tegenwind vanuit diverse richtingen komen te staan.

Spaak in het wiel

De gemeente kan bijvoorbeeld een vergunning verplicht stellen, uw buren kunnen lastig worden en bezwaar maken en de hypotheekrechthebbende bank kan verhuur zelfs verbieden. Wanneer u een appartement bewoont en er sprake is van een Vereniging van Eigenaren, kan deze een spaak in het wiel steken.


Lees Meer