Uw opvolging regelen

De manier waarop u uw opvolging kunt regelen, wordt bepaald door de rechtsvorm van uw onderneming: met of zonder rechtspersoonlijkheid. Eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Overgaan van ‘zonder’ naar ‘met’ kan opvolging vergemakkelijken en fiscaal gunstiger uitpakken. 

Continuïteit
Voorbereiding van opvolging in een eenmanszaak gebeurt meestal door met de opvolger een vennootschap onder firma aan te gaan (een maatschap kan ook). Een vof kan vervolgens als commanditaire vennootschap worden voortgezet: u wordt stille (commanditaire) vennoot en uw opvolger beherend vennoot. Om continuïteit te waarborgen na het overlijden van u of een van de partners moeten in de oprichtingsakte van de vof (of in het maatschapscontract) speciale clausules worden opgenomen.

Certificeren van aandelen
Heeft uw onderneming een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid – bijvoorbeeld een BV – dan kunt u uw opvolging op diverse manieren voorbereiden. Uw opvolger wordt bijvoorbeeld directeur van de BV en u houdt de aandelen en hebt toezicht als commissaris.

Een andere mogelijkheid is het certificeren van de aandelen in de vennootschap, waardoor er een scheiding komt tussen het economisch voordeel uit aandelen en de juridische zeggenschap erover. Hier komt het een en ander bij kijken: wij staan u natuurlijk graag terzijde.

Opvolging in een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid biedt meerdere mogelijkheden

Overgaan naar een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid kan fiscaal gunstiger uitpakken