Impact van het nieuwe trouwen

De regels voor trouwen in gemeenschap van goederen veranderen. Het verschil is dat de gemeenschap slechts het vermogen betreft dat u tijdens uw huwelijk opbouwt. Wat u inbrengt op het moment dat u het jawoord uitspreekt zowel vermogen als schuld blijft van u. Mocht u dat anders willen regelen, dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden: ons kantoor staat uiteraard voor u klaar.

Erfenissen, schenkingen
In de nieuwe situatie behoren ook erfenissen en schenkingen aan u of aan uw partner niet tot de gemeenschap. Een erflater of schenker hoeft dit dus niet meer via een uitsluitingsclausule te regelen. Een insluitingsclausule kan wel (mits niet strijdig met de huwelijkse voorwaarden): daarin wordt bepaald dat een schenking of erfenis aan beide echtgenoten ten goede komt.

Ondernemingsvermogen
Wanneer een van beiden ondernemer is, valt het ondernemingsvermogen aan het begin van het huwelijk buiten de gemeenschap. Of de ondernemer IB-ondernemer is of DGA, maakt geen verschil. Winst en verlies van de onderneming tijdens het huwelijk worden wel tot de gemeenschap gerekend. 

Ondernemingsvermogen

Wanneer een van beiden ondernemer is, valt het ondernemingsvermogen aan het begin van het huwelijk buiten de gemeenschap. Of de ondernemer IB-ondernemer is of DGA, maakt geen verschil. Winst en verlies van de onderneming tijdens het huwelijk worden wel tot de gemeenschap gerekend.

Mocht u dit alles anders geregeld willen hebben, dan staan wij voor u klaar om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

  • - Wat u inbrengt op het moment dat u het jawoord uitspreekt zowel vermogen als schuld blijft van u

  • - Ook ondernemingsvermogen aan het begin van het huwelijk valt buiten de gemeenschap